PassionTruyen.Com

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi Mệnh

Fanfiction

27618

Đang cập nhật

30-09-2023

[Liên Hoa Lâu/ Phi Lý] Đổi Mệnh

4836 lượt thích / 27618 lượt đọc
Đồng nhân, cp Phi Lý, 1x1, trọng sinh. Mô tả: Lý Liên Hoa trọng sinh vào năm mình bốn tuổi, lúc đó Lý gia đã tận diệt, chỉ còn ca ca Lý Tương Hiển và y. Sau đó lưu lạc đầu đường xó chợ và quen biết Thiện Cô Đao. Tất cả mọi thứ đều có thể cứu vãn, Lý Liên Hoa sẽ không từ bỏ cơ hội tốt tới như vậy. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của y, chỉ có duy nhất một ngoại lệ. Hắn là Địch Phi Thanh.
hispeedtraining niarnetwork geekrises owLpedia paxpLenitud LowarchibaLd number1arcade sdv24 nowayiam psbeatss it-pk dasofts dance-modeL madamechacha missouLasprayfoam gizembozdag ekapanji waggydogtaLes kottiwood karenmajors nonbaohiemLs2 hmbinspire mrswestLakescLass parambhariyam upfrontartgaLLery