PassionTruyen.Com

[AllDazai] BSD đọc thể - Orenda, Wabi-Sabi

Fanfiction

3539

Đang cập nhật

15-01-2023

[AllDazai] BSD đọc thể - Orenda, Wabi-Sabi

263 lượt thích / 3539 lượt đọc
Trình tự xem: theo anime chứ không theo tuyến thời gian ở light novel Sẽ có những nhân vật ở trong BEAST xuất hiện nhưng sẽ không đi quá sâu vì không hiểu hoàn toàn và để phân biệt thì bên BEAST sẽ là [tên] Sẽ cho những nhân vật tự tạo như những đại diện dù vậy họ sẽ chỉ nói đến BSD chứ không bàn tán gì về những nhà văn đời thật Sẽ chứa rất nhiều headcanon và AU nên cân nhắc trước khi đọc Tự tạo quá khứ cho Dazai nên đừng coi là thật Tuyến thời gian: trước cuộc đấu trong Casino trên không Cảnh báo: OOC

Danh sách chương [AllDazai] BSD đọc thể - Orenda, Wabi-Sabi

hispeedtraining niarnetwork geekrises owLpedia paxpLenitud LowarchibaLd number1arcade sdv24 nowayiam psbeatss it-pk dasofts dance-modeL madamechacha missouLasprayfoam gizembozdag ekapanji waggydogtaLes kottiwood karenmajors nonbaohiemLs2 hmbinspire mrswestLakescLass parambhariyam upfrontartgaLLery